Bộ LĐ-TB&XH đưa ra lộ trình tăng, giảm tuổi nghỉ hưu

Bộ LĐ-TB&XH vừa có dự thảo nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu đối với người lao động.

Theo đó, bộ này cho biết nghị định này quy định chi tiết lộ trình điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu, điều kiện hưởng lương hưu theo Điều 169 của Bộ luật Lao động vừa được Quốc hội thông qua (có hiệu lực từ ngày 1-1-2021).

Bộ LĐ-TB&XH đưa ra lộ trình tăng, giảm tuổi nghỉ hưu ảnh 1
Người lao động được nghỉ hưu sớm tối đa năm năm. Ảnh: V.LONG

Cụ thể, người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường kể từ năm 2021, mỗi năm tăng ba tháng với nam và bốn tháng với nữ để tuổi nghỉ hưu của nữ là 60 vào năm 2035, nam là 62 vào năm 2028.

Bộ LĐ-TB&XH cho rằng việc quy định tuổi nghỉ hưu đảm bảo nguyên tắc, người lao động nghỉ việc hưởng lương hưu trong cùng một năm thì điều kiện về tuổi hưởng lương hưu là giống nhau.

Như vậy, đối với lao động nam sinh từ tháng 1-1961 đến tháng 9-1961 sẽ đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2021, tuổi nghỉ hưu sẽ là 60 tuổi ba tháng. Lao động nam sinh từ tháng 10-1961 đến tháng 6-1962 sẽ đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2022 và tuổi nghỉ hưu sẽ là 60 tuổi sáu tháng…

Bộ LĐ-TB&XH đưa ra lộ trình tăng, giảm tuổi nghỉ hưu ảnh 2
Bảng tăng tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường. Ảnh: V.LONG

Đối với lao động nữ sinh từ tháng 1-1966 đến tháng 8-1966 sẽ đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2021 và tuổi nghỉ hưu sẽ là 55 tuổi bốn tháng. Lao động nữ sinh từ tháng 9-1966 đến tháng 4-1967 sẽ đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2022 và tuổi nghỉ hưu sẽ là 55 tuổi tám tháng…

Lao động nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn, gồm người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá năm tuổi so với quy định.

Người nghỉ hưu cao hơn, Bộ LĐ-TB&XH cho rằng quy định hiện hành nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức đang được thực hiện theo Nghị định số 53/2015 của Chính phủ. Theo đó, việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đang được áp dụng đối với cán bộ, công chức là nữ, giữ 10 nhóm chức vụ, chức danh gồm:

Phó trưởng ban các ban Trung ương Đảng; phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng; phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng; phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; phó chủ nhiệm chuyên trách các ủy ban của Quốc hội; thứ trưởng bộ; cấp phó của người đứng đầu cơ quan ngang bộ; người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ;…

Đồng thời, Nghị định số 53/2015 cũng quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với những người (cả nam và nữ) được bổ nhiệm chức vụ, chức danh thẩm phán TAND Tối cao, kiểm sát viên VKSND Tối cao.

Việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn ở dự thảo nghị định được kế thừa quy định tại Nghị định số 53/2015 và Bộ luật Lao động đảm bảo được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tối đa là năm năm.

"Do vậy, cùng với lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường, thì tuổi nghỉ hưu cao hơn cũng được tăng lên tương ứng, không vượt quá 67 tuổi đối với nam vào năm 2028 và không vượt quá 65 tuổi đối với nữ vào năm 2035..." - Bộ LĐ-TB&XH cho biết.

Bộ LĐ-TB&XH cũng khẳng định việc quyết định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn phải bảo đảm các nguyên tắc, điều kiện sau: Bảo đảm khách quan, công bằng, công khai và đúng quy định. Cơ quan có nhu cầu sử dụng. Cá nhân có nguyện vọng, đủ sức khỏe và không đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành kỷ luật về đảng, chính quyền…

                 Bộ luật Lao động quy định tăng tuổi nghỉ hưu

Ngày 20-11-2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động. Trong đó, quy định kể từ năm 2021, mỗi năm tăng ba tháng với nam và bốn tháng với nữ để tuổi nghỉ hưu của nữ là 60 tuổi vào năm 2035, nam là 62 tuổi vào năm 2028.

Bộ luật trên cũng quy định, người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm… được nghỉ hưu sớm nhưng không quá năm tuổi so với quy định. Tương tự, người nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tối đa là năm năm.

Báo cáo mới nhất về vấn đề tăng tuổi hưu
Báo cáo mới nhất về vấn đề tăng tuổi hưu
(PLO)- ĐB Quốc hội đề nghị những ngành nghề, công việc đặc thù không nên tăng. Ví dụ người lao động trực tiếp, giáo viên mầm non, tiểu học, nghệ sĩ xiếc, người làm nghệ thuật,...
Tôn vinh 106 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu

Tôn vinh 106 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu

(PLO)- Trong số 106 trí thức tiêu biểu được vinh danh đợt này có 50 trí thức do các Liên hiệp hội địa phương để cử, 40 trí thức do các hội ngành toàn quốc đề cử, 16 trí thức do hội đồng xét chọn đề cử.
Để sự sống được tái sinh từ cái chết

Để sự sống được tái sinh từ cái chết

(PLO)- “Một cuộc đời ra đi, nhiều cuộc đời ở lại”, câu nói đã trở thành lẽ sống của nhiều bạn trẻ sau khi quyết định hiến một phần cơ thể của mình cho y học sau khi qua đời.