Bộ LĐ-TB&XH 'khai tử' 60 điều kiện kinh doanh

Bộ LĐ-TB&XH đánh giá cùng với Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30-3-2018 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đến nay đã có 60 điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa, đạt tỉ lệ 56,07% (lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: tỉ lệ 43%, an toàn lao động: 33% và phòng, chống tệ nạn xã hội: 22%...). Cùng đó, Bộ LĐ-TB&XH đã bãi bỏ, đơn giản hóa 78 thủ tục hành chính.

Bộ LĐ-TB&XH 'khai tử' 60 điều kiện kinh doanh ảnh 1
Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, tỉ lệ cắt giảm thủ tục kinh doanh sâu nhất là 43%. Ảnh: P.ĐIỀN

Hiện bộ này tiếp tục nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ để ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo đến 31-12-2018 sẽ cắt giảm, đơn giản hóa khoảng 65% điều kiện kinh doanh và 61% thủ tục hành chính.

Cụ thể, bộ này cắt giảm toàn bộ hoặc những nội dung phần không thuận lợi cho công tác giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, phần cắt giảm, đơn giản nhiều nhất là các quy định Nghị định 48/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, bãi bỏ điều kiện cho phép đầu tư vốn nước ngoài, thay vì trước đó quy định dự án đầu tư thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có suất đầu tư ít nhất là 60 triệu đồng/người học (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ số lượng người học quy đổi toàn phần thời gian tính tại thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất.

Dự án đầu tư thành lập trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài; dự án đầu tư xin mở phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài phải có suất đầu tư ít nhất là 100 triệu đồng/người học (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính tại thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất nhưng không thấp hơn 100 tỉ đồng...

Về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, loại bỏ thủ tục hành chính yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với giấy chứng nhận bị mất, hỏng. Thay vào đó, thực hiện theo lộ trình thừa nhận bản điện tử của giấy chứng nhận có giá trị như bản chính. Để thực thi, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước phải đăng ký sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử...

Trước đó, ngày 8-10, Thủ tướng đã ký ban hành Nghị định số 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ LĐ-TB&XH.