Bộ Tài chính vẫn bảo đảm lương tối thiểu

Bà Mai cho biết tình hình thu ngân sách trong năm 2013 gặp nhiều khó khăn, để bảo đảm cân đối ngân sách thì trong quá trình thảo luận có nhiều phương án được đưa ra. Tuy nhiên, văn bản chính thức Bộ trình Chính phủ vẫn đảm bảo lương tối thiểu là 1.150.000 đồng như hiện hành.

Theo Bộ Tài chính, trong chín tháng ước tính chỉ có 6/14 khoản thu đảm bảo tiến độ theo dự toán nhưng là các khoản thu nhỏ, 8/14 khoản thu thấp hơn yêu cầu như thu từ khu vực DNNN (60,6%), khu vực đầu tư nước ngoài (69,5%)... 40 địa phương tiến độ thu chưa đạt yêu cầu, trong đó có Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương, Khánh Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 543.835 tỉ đồng, bằng 66% dự toán. Trong khi đó, tổng chi ngân sách nhà nước chín tháng ước 684.594 tỉ đồng, bằng 70% dự toán, tăng 7,4% so với cùng kỳ 2012.

“Thông thường chín tháng các năm tiến độ thu ngân sách đạt trên dưới 80%. Năm nay, khả năng thu ngân sách không đạt được tiến độ dự toán so với mục tiêu Quốc hội đưa ra. Điều này sẽ khiến hụt thu, hụt bao nhiêu và giải pháp bù hụt thu ngân sách thế nào Bộ Tài chính vẫn đang bàn bạc để trình Quốc hội trong kỳ họp tới” - bà Mai cho biết.

TRÀ PHƯƠNG