Bộ TN&MT: Khí thải của Formosa Hà Tĩnh đảm bảo

Sáng nay, 22-9, Bộ TN&MT đã phát ra thông cáo báo chí về tình hình quan trắc tự động, liên tục khí thải của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS).

Theo đó, Bộ TN&MT khẳng định gần thời gian qua, khí thải từ FHS đảm bảo đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép…

Bộ TN&MT: Khí thải của Formosa Hà Tĩnh đảm bảo ảnh 1
Nhà máy của Công ty Formosa Hà Tĩnh (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh)

Bộ TN&MT cho hay thực hiện quyết định của Bộ TN&MT, đến tháng 3-2017, FHS đã hoàn thành lắp đặt thiết bị xử lý và quan trắc tự động, giám sát 24/24 tám thông số (lưu lượng, nhiệt độ, áp suất, O2, bụi, SO2, NOx và CO) cho 20 ống khói. Các thiết bị truyền dữ liệu trực tiếp về Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) và và Sở TN&MT Hà Tĩnh để theo dõi. 

FHS cũng đã xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó các sự cố về khí thải, thiết lập chế độ cảnh báo khi nồng độ các thông số môi trường quan trắc đạt đến mức bằng 80% của ngưỡng cho phép thì thực hiện ngay việc điều chỉnh nhiên liệu đốt hoặc điều chỉnh quy trình vận hành để giảm nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải.

Kết quả theo dõi, giám sát dữ liệu quan trắc khí thải tự động, liên tục của FHS trong thời gian qua luôn đạt và đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép.

Mặt khác, từ tháng 5-2017, FHS đã hoàn thành bảng tin công khai dữ liệu quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục đặt tại cổng của trụ sở FHS, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Do vậy, mọi người dân đều có thể dễ dàng tiếp cận số liệu để cùng theo dõi, giám sát.

Theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hiện Bộ TN&MT đang phối hợp chặt chẽ với UBND bốn tỉnh miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế) thiết lập hệ thống quan trắc, cảnh báo môi trường biển và không khí xung quanh khu vực hoạt động của FHS để kiểm soát và cảnh báo những biến động của môi trường xung quanh trong suốt quá trình hoạt động của FHS.

Trước khi hệ thống quan trắc, cảnh báo nêu trên hoàn thành, Bộ TN&MT đã yêu cầu FHS phối hợp với hai đơn vị có năng lực thực hiện giám sát đối chứng độc lập, trong đó yêu cầu mở rộng phạm vi (quan trắc 20 điểm không khí xung quanh) và tăng tần suất giám sát (theo quy định là sáu tháng/lần, hiện FHS đang thực hiện một tháng/lần) để theo dõi chặt chẽ mọi biến động chất lượng môi trường xung quanh và kịp thời có biện pháp xử lý.

Kết quả quan trắc môi trường do hai đơn vị thực hiện từ tháng 7-2016 cho đến nay đều đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật cho phép và tương đồng với các kết quả quan trắc trước đây khi FHS chưa đi vào hoạt động.