Bộ trưởng GD&ĐT và chánh án TAND Tối cao sắp trả lời chất vấn

Trong đó có nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận và Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình vào ngày 22-3.

Theo dự kiến chương trình, tại phiên này Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp Quốc hội thứ 5 đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn và về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII. Liên quan đến công tác xây dựng luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi); Luật Tiếp công dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối.

TNT