Bộ TT&TT có thêm 2 phó cục trưởng Cục An toàn thông tin

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã trao ba quyết định điều động và bổ nhiệm các vị trí phó cục trưởng Cục An toàn thông tin và phó giám đốc Trung tâm Thông tin.

Bộ TT&TT có thêm 2 phó cục trưởng Cục An toàn thông tin ảnh 1
Ba cán bộ của Bộ TT&TT chính thức nhận nhiệm vụ mới từ ngày 1-11.

Cụ thể, Bộ TT&TT đã điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Trọng Đường, Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, giữ chức phó cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT.

Cùng đó là điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, giữ chức phó cục trưởng Cục An toàn thông tin, thuộc bộ này.

Bộ TT&TT cũng điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Ngô Quang Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, giữ chức phó giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ TT&TT.

Các quyết định nêu trên có hiệu lực từ ngày 1-11-2019.

Như vậy, kể từ ngày 1-11 tới, Cục An toàn thông tin có Cục trưởng Nguyễn Huy Dũng và bốn phó cục trưởng là các ông Hoàng Minh Tiến, Đỗ Công Anh, Nguyễn Trọng Đường và Nguyễn Khắc Lịch.