Bộ Xây dựng: Phấn đấu 2021 khởi công bảo tàng 11.000 tỷ

Theo văn bản do ông Nguyễn Quang Nam, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng ký ban hành, đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 281/2006-TTg ngày 19-12-2006. Để triển khai dự án phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội chung của đất nước, tại cuộc họp thường trực Chính phủ ngày 13-8-2015, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận cụ thể.

Thứ nhất, trong điều kiện hiện nay ngân sách nhà nước còn khó khăn, đồng thời công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng Bảo tàng Quốc gia cần được nghiên cứu, thực hiện hết sức kỹ lưỡng. Vì vậy trong giai đoạn từ 2015-2020 yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ VHTT-DL chỉ đạo Ban Quản lý dự án và các cơ quan chức năng tập trung nghiên cứu kỹ, hoàn thành tốt công tác chuẩn bị đầu tư và các thủ tục đầu tư theo quy định.

Thứ hai, Bộ KH-ĐT bổ sung kinh phí đầu tư năm 2015 cho dự án. Giao Bộ Xây dựng chuẩn bị kế hoạch vốn cho giai đoạn 2016-2020, Bộ KHĐT tư đưa vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, phấn đấu khởi công dự án vào 2021, hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2024”.

Theo Bộ Xây dựng trong các năm 2015, 2016, 2017 và kế hoạch trung hạn 2017-2020 dự án  không được bố trí nguồn vốn để triển khai các công việc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có công tác chuẩn bị xây dựng nội dung và hình thức trưng bày, triển khai thiết kế kỹ thuật, vì vậy các Ban Quản lý dự án không có nguồn kinh phí để duy trì hoạt động cũng như chi trả tiền lương, Bảo hiểm xã hội cho cán bộ viên chức.

Cũng theo Bộ Xây dựng nhằm tháo gỡ khó khăn cho quá trình triển khai dự án, nhất là hoạt động của các Ban Quản lý dự án, giải quyết chế độ, đời sống của cán bộ viên chức đang làm việc tại đây, ngày 17-7, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1616/BXD-KHTC báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ với hai nội dung.

Theo đó, kiện toàn và tổ chức họp Ban Chỉ đạo nhà nước xây dựng, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia để nghe Bộ Xây dựng, Bộ VHTT-DL báo cáo tình hình thực hiện cụ thể của Dự án. Chỉ đạo định hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan tiếp tục thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 13-8-2015 về Dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Thông tin phát đi của Bộ Xây dựng do Nguyễn Quang Nam Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ký khẳng định: “Trong tình hình kinh tế, bố trí ngân sách khó khăn, quan điểm của Bộ Xây dựng là không thúc đẩy triển khai dự án vào thời điểm này”.

Cũng theo ông Nam, để thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu có thể khởi công sớm nhất vào năm 2021, khi điều kiện kinh tế-xã hội chung của đất nước cho phép. Trước mắt cần tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị, nhất là phần xây dựng nội dung, phương án phân loại và thu thập hiện vật, phương án trưng bày.

"Hiện Bộ Xây dựng, có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ là cần thiết nhằm xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo nhà nước xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia về hoạt động cho các Ban Quản lý dự án trong thời gian tới và có phương án bố trí ngân sách để các Ban duy trì hoạt động. Đồng thời  Bộ Xây dựng đã, đang phối hợp chặt chẽ với Bộ VHTT-DL nhằm khắc phục khó khăn, thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao", ông Nam cho biết.