Bộ Y tế khám bệnh cho người dân vùng chôn hóa chất

Theo đó các cán bộ, bác sĩ từ Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, BV K, BV Tim mạch Trung ương đã kiểm tra ảnh hưởng thuốc trừ sâu, khám sàng lọc các loại bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân và hướng dẫn xử lý môi trường. Cũng trong lần khám bệnh này, Bộ Y tế sẽ lấy các mẫu liên quan đến nguồn nước ở những phạm vi ảnh hưởng chuyển về các đơn vị có chức năng để kết luận cụ thể.

Trong ba ngày từ 11 đến 13-10, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan sẽ trực tiếp khám sức khỏe cho người dân, tư vấn cách phòng tránh bệnh qua đường đường hô hấp, đánh giá cụ thể tình trạng sức khỏe của người dân các địa phương gần khu vực Công ty Nicotex Thanh Thái chôn hóa chất độc hại xuống lòng đất.

ĐẶNG TRUNG