Bồi thường thiệt hại trong cung ứng dịch vụ bưu chính

Bồi thường thiệt hại trong cung ứng dịch vụ bưu chính ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nếu phải hoàn trả cước dịch vụ cho người sử dụng dịch vụ bưu chính cước dịch vụ mà doanh nghiệp đã thu thì mức cước hoàn trả không bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí đã nộp cho cơ quan nhà nước…

Thông tư 02 của Bộ Thông tin Truyền thông ban hành ngày 15-3 hướng dẫn chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính quy định.

ĐL