Bốn “bí mật công khai” của tham nhũng trong đầu tư - xây dựng

Các chuyên gia và nhà tài trợ quốc tế đã dành thời gian bàn nhiều về tham nhũng và công tác quản lý nhà nước trong đầu tư - xây dựng, một trong những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng nhất và gây thiệt hại lớn nhất.

Sau phần báo cáo về các giải pháp và kết quả PCTN trong đầu tư - xây dựng những năm qua, TS Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng VN, làm nóng hội trường khi ông nêu ra bốn lĩnh vực chưa có minh bạch và cần phải được minh bạch hóa ngay.

Thứ nhất là minh bạch về chủ trương đầu tư và quá trình phê chuẩn dự án đầu tư, đặc biệt với những dự án đầu tư công hoặc sử dụng vốn ODA. Thứ hai là vấn đề đất đai cho dự án (nguồn đất ở đâu, diện tích bao nhiêu…) cũng không minh bạch. Thứ ba là hoạt động đấu thầu. “Hiện tượng phổ biến là lúc đấu thầu thì giá bên trúng thầu đưa ra rất phải chăng, thế rồi sau đấy đến khâu gọi là “thương lượng hợp đồng”, giá bị đội lên vượt quá giá trị trúng thầu. Không minh bạch và tham nhũng ở đó chứ ở đâu” - ông Liêm nhấn mạnh.

Thứ tư là công tác giám sát và quản lý dự án. Ông Liêm cho rằng bốn vấn đề này là bốn lĩnh vực chính ẩn chứa tham nhũng, ai cũng biết là có tham nhũng ở đó nhưng lại rất khó có bằng chứng, như là “những bí mật công khai” vậy.

Đại diện Bộ Xây dựng ghi nhận ý kiến của ông Phạm Sỹ Liêm và cho biết Bộ sẽ sớm kiến nghị đẩy mạnh chế tài để nâng cao trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan trong lĩnh vực đầu tư - xây dựng. Phía Cục Quản lý Đấu thầu thì nói rằng Cục đang tính đến khả năng đẩy mạnh hoạt động đấu thầu qua mạng để tăng cường minh bạch, hạn chế “đi đêm” giữa chủ đầu tư và bên dự thầu…

Hội thảo diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 14 và 15-11. Sau hội thảo này, Đối thoại lần thứ 10 về PCTN sẽ được tổ chức, dự kiến vào cuối tháng.

HOÀNG THƯ