Bốn ngành ký quy chế phối hợp về thi hành án

Quy chế quy định chặt chẽ việc phối hợp giữa bốn cơ quan trên trong giải thích, sửa chữa, bổ sung bản án, quyết định; trả lời kiến nghị; thụ lý, giải quyết yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự. Theo đó, trường hợp có căn cứ kháng nghị đối với bản án, quyết định giám đốc thẩm hoặc tái thẩm thì Bộ Tư pháp chỉ đạo Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc TAND Tối cao, VKSND Tối cao họp bàn về nội dung kháng nghị. Chánh án TAND Tối cao, viện trưởng VKSND Tối cao xem xét và có văn bản trả lời kiến nghị của Tổng cục Thi hành án dân sự.

Trường hợp cơ quan thi hành án dân sự biết thông tin về việc tòa, VKS đã thụ lý đơn yêu cầu xem xét giám đốc thẩm, tái thẩm mà bản án, quyết định của tòa đã được thi hành xong thì thông báo bằng văn bản cho người có thẩm quyền kháng nghị biết. Nếu nhận được văn bản phản ánh về vướng mắc trong việc thụ lý xác định quyền sở hữu, sử dụng tài sản, phân chia tài sản hoặc giải quyết tranh chấp quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản phát sinh trong quá trình thi hành án thì TAND Tối cao hướng dẫn TAND các cấp giải quyết.

Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, làm đầu mối trong việc tổ chức thực hiện quy chế này. Quy chế nói trên có hiệu lực kể từ ngày 1-12-2013.

ĐỨC MINH

Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Ngày nay chuyện bốn phương tám hướng gì cũng loan truyền chóng mặt. Ngoài một rừng cơ quan báo chí chuyên nghiệp thì giới đưa tin dạo còn nhiều gấp vạn lần.
Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

(PL)- Số lượng bạn đọc ở Đắk Lắk đã từng được trúng giải À Ra Thế khá nhiều, tuy nhiên đây là lần đầu tiên bảng vàng xướng tên một bạn đọc ở địa phương này, đồng thời Bình Phước vẫn luôn giữ “áp đảo” các vị trí còn lại.