BV 115 (TP.HCM) thu dịch vụ chưa xin phép

Theo kết luận thanh tra, năm 2012 và 2013, căn cứ vào cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định 43/2006 của Thủ tướng Chính phủ, BV 115 thực hiện giá thu dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu, tuy nhiên việc này chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê quyệt. BV chưa thực hiện xây dựng cơ cấu giá dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh theo yêu cầu theo Nghị định 85/2009 của Thủ tướng Chính phủ và quy định của Sở Y tế. Trách nhiệm thuộc về giám đốc BV 115.

Ngoài ra, Sở Y tế không đôn đốc bệnh viện thực hiện xây dựng cơ cấu giá dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh theo quy định. Do đó, giám đốc Sở Y tế cũng chịu trách nhiệm liên đới (theo từng thời kỳ). Thanh tra TP yêu cầu BV 115 tổ chức rút kinh nghiệm và thực hiện xây dựng cơ cấu giá dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu đúng quy định. Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn đôn đốc bệnh viện thực hiện việc này.

T.SƠN

Bị đột quỵ nặng lúc đang ngủ

Bị đột quỵ nặng lúc đang ngủ

(PLO)- Đột quỵ có thể xảy ra đột ngột lúc đang ngủ và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng ngôn ngữ, nhận thức, vận động.