Cà Mau: Kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 380 triệu USD

Thị trường xuất khẩu chính là Mỹ, Nhật, EU, Trung Quốc, Úc… Hiện nay, Cà Mau đang xây dựng ngành chế biến xuất khẩu thủy sản thành ngành công nghiệp mũi nhọn, phấn đấu năm 2011 đạt 1 tỉ USD kim ngạch xuất khẩu thủy sản. Mục tiêu năm năm tới đạt tổng kim ngạch xuất khẩu là 5 tỉ USD trở lên.

TX

Thiếu vốn, đơn hàng sụt giảm sâu nhưng các công ty vẫn cố gắng xoay xở thưởng tết cho người lao động.

Khó mấy cũng thưởng tết cho công nhân

(PLO)- “Khó đến mấy chúng tôi cũng thu xếp thưởng một tháng lương cho người lao động, đợi khi đơn hàng ấm lên vẫn đủ nguồn lao động giúp nhà máy sáng đèn” - lãnh đạo một công ty chia sẻ.