Các ngân hàng đã bán 8 doanh nghiệp, thu về 1.290 tỉ

Đây là thông tin được NHNN đưa ra tại hội nghị trực tuyến sơ kết một năm triển khai Nghị quyết số 42/2017 của Quốc hội về xử lý nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, diễn ra ngày 28-8.

Theo NHNN, đến nay một lượng lớn các ngân hàng đã được phê duyệt chủ trong cơ cấu lại ngân hàng gắn với xử lý nợ xấu, gồm 3/4 ngân hàng có vốn Nhà nước, 10 ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài, 19/28 ngân hàng thương mại cổ phần cùng 11 công ty tài chính.

Về tình hình thoái vốn đầu tư và sở hữu chéo, NHNN cho biết các NHTM có vốn nhà nước đã bán tám doanh nghiệp thu về 1.290 tỉ đồng. Số cặp sở hữu chéo trực tiếp từ bảy xuống một cặp. Sở hữu trực tiếp giữa NH và doanh nghiệp cũng giảm còn hai ngân hàng với hai cặp sở hữu, trong khi năm 2016 có tới 56 cặp.

NHNN cũng đặt mục tiêu dứt điểm sở hữu chéo, sở hữu cổ phiếu vượt quy định, đẩy mạnh tình trạng thoái vốn mua cổ phần, đầu tư ngoài ngành đối với các lĩnh vực rủi ro.

Về kết quả xử lý nợ xấu, NHNN cho biết tính đến ngày 30-6, hệ thống TCTD đã xử lý được 138.000 tỉ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42. Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cho rằng việc xử lý nợ xấu đạt được nhiều kết quả ấn tượng nhưng tỉ lệ nợ xấu nói chung, bao gồm cả nợ xấu ngoại bảng của các tổ chức tín dụng vẫn còn cao, ở mức 6,6%, đòi hỏi ngành ngân hàng phải tận dụng tối đa các lợi thế về quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước, các cơ chế, chính sách để xử lý hiệu quả hơn nợ xấu.

Các ngân hàng đã bán 8 doanh nghiệp, thu về 1.290 tỉ   ảnh 1
Tính đến ngày 30-6, hệ thống TCTD đã xử lý được 138.000 tỉ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu còn hạn chế do chưa có thị trường mua bán nợ thật sự chuyên nghiệp dẫn đến việc mua bán nợ xấu chưa thật sự sôi động, các thương vụ lớn chưa phát sinh nhiều.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Nghị quyết Trung ương 4 và 5 vừa qua đã nhấn mạnh vấn đề cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với chặt với xử lý căn bản nợ xấu trên nguyên tắc thị trường, bảo đảm quyền lợi người gửi tiền, nâng cao năng lực quản trị của các tổ chức tín dụng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Phó Thủ tướng yêu cầu NHNN tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương kịp thời phát hiện các vướng mắc, không được để “mất đà” cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu. Ngành ngân hàng phấn đấu từ nay đến năm 2020, hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 42.

Riêng năm 2018, phấn đấu hoàn thành 30% mục tiêu đặt ra cho cả giai đoạn 2016-2020, cụ thể có ít nhất 70% ngân hàng thương mại áp dụng thành công Basel II và có ít nhất từ một đến hai ngân hàng nằm trong tốp 100 ngân hàng lớn nhất trong khu vực châu Á.

Đến năm 2020 tăng gấp hai lần tỉ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng trong tổng thu nhập của các NHTM, đưa tỉ lệ nợ xấu nội bảng, nợ xấu đã bán cho VAMC và nợ đã được phân loại xuống dưới 3%, tăng cường chất lượng cơ cấu tín dụng cho vay.

Tiếp tục tập trung tái cơ cấu các tổ chức tín dụng nhân dân, có lộ trình tăng vốn, tăng cường nhân sự có chất lượng cao cho VAMC, thực hiện mua bán nợ theo thị trường. Năm 2018, NHNN thực hiện tăng vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại nhà nước bằng việc sử dụng nguồn chia cổ tức và các giải pháp cơ cấu lại hoạt động của các ngân hàng.

"NHNN nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, thanh tra, giám sát để phát hiện kịp thời và hạn chế tối đa những sai phạm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với hệ thống ngân hàng; trong đó coi trọng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ để phát hiện và xử lý kịp thời những tồn tại, yếu kém và sai phạm nội bộ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.