Cấm “ăn theo” tuyên truyền PCCC

Qua kiểm tra của Sở Cảnh sát PCCC - TP Đà Nẵng, giá các loại mặt hàng PCCC luôn cao hơn nhiều lần so với giá thực tế. Nghiêm trọng hơn, các đối tượng này còn phát hành bản Đăng ký tham gia huấn luyện công tác an toàn lao động với chủ đề: “Phòng cháy và thoát hiểm” buộc các cơ quan, doanh nghiệp tuyên truyền. Văn bản có trích dẫn các điều, khoản của Luật PCCC và Nghị định 35/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC không chính xác.

Theo Sở Cảnh sát PCCC, công tác tuyên truyền, nói chuyện về PCCC được thực hiện miễn phí (ngoại trừ việc tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện và cấp giấy chứng nhận) nên việc “ăn theo” để bán hàng là trái quy định.

Qua đó, Sở có văn bản gửi đến các cơ quan, doanh nghiệp thông báo về các hành vi, thủ đoạn của các đối tượng trên để tránh bị lợi dụng.

TẤN TÀI

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.