Cắm bảng tốc độ tối đa 40 km/giờ trên quốc lộ 1

Theo Khu 1, quốc lộ 1 đoạn qua khu vực vừa nêu có ba làn xe/hướng (hai làn ô tô và một làn xe hỗn hợp, trong đó có dải phân cách bằng bê tông giữa làn xe ô tô và làn hỗn hợp). Tuy nhiên, trong làn xe hỗn hợp chưa có biển báo hạn chế tốc độ tối đa 40 km/giờ, dẫn đến các loại xe ô tô, xe máy chạy quá tốc độ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao.

M.PHONG