Cấm quảng cáo sản phẩm là "số một", "tốt nhất"

Theo đó, dự thảo luật đề nghị cấm quảng cáo có sử dụng các thuật ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một”, “siêu việt”, “hàng đầu” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có căn cứ hợp pháp.

Tuy nhiên, tại báo cáo thẩm tra sơ bộ, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng đề nghị bổ sung quy định cấm doanh nghiệp lợi dụng danh nghĩa cán bộ, công chức, nhân viên chuyên môn hay hình ảnh, danh nghĩa của cơ quan, tổ chức để quảng cáo nhằm tạo niềm tin cho người tiếp nhận quảng cáo.

Thường trực ủy ban này cũng đề nghị ban soạn thảo liệt kê đầy đủ trong luật các hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo và chế tài xử lý các hành vi đó (bao gồm cả hình thức xử phạt hành chính và hình thức xử phạt bổ sung)...

THÀNH VĂN