Cán bộ TP.HCM học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP khóa XI

Sáng 3-12, TP.HCM đã tổ chức hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020–2025.

Cán bộ TP.HCM học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP khóa XI ảnh 1
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI là đại hội có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định quyết tâm nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của nhân dân…

“Để đưa nghị quyết vào cuộc sống, trước hết toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ phải nghiên cứu thật kỹ, nắm thật vững các nội dung nghị quyết, thấm nhuần các chủ trương, quan điểm, giải pháp phát triển TP” – ông Nên nhấn mạnh.
Theo ông Nguyễn Văn Nên, văn kiện Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn bộ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân TP. Nội dung văn kiện được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung văn kiện khóa X và có nhiều điểm mới trên các mặt kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng…
“Điểm nổi bật là thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời, đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống” – Bí thư Thành ủy TP.HCM nói.
Từ đó, ông Nguyễn Văn Nên đề nghị từng cán bộ, đảng viên phải nhận thức đúng đắn đầy đủ tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của nghị quyết và các chuyên đề. Nội dung các chuyên đề đề cập đến những vấn đề lớn quan trọng, cơ bản của TP trong giai đoạn 2020–2025 và mục tiêu phương hướng tới năm 2030 và 2045. Điều này có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển bền vững của TP, tác động trực tiếp đời sống tâm tư tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân TP.
Ông cũng yêu cầu, đối với các nội dung trong nghị quyết cần được tập trung nghiên cứu sâu, cụ thể hóa, sát sườn bằng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị.
“Việc tổ chức học tập, quán triệt thật tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, điều kiện tiên quyết nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, cũng như sự tin tưởng thống nhất trong ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân TP” – ông Nên nói thêm.
Ngay sau đó, các đại biểu đã nghe Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang quán triệt Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của TP.
Theo ông Trần Lưu Quang, việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của những tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021.
Do vậy, cán bộ chủ chốt các cấp phải tập trung nghiên cứu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI để bổ sung vào công tác trọng tâm của cơ quan, đơn vị.
Song song đó, cán bộ, đảng viên phải nắm vững những nội dung cơ bản, vận dụng vào thực tiễn công tác để đạt hiệu quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cũng đã trình bày chuyên đề về lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh.
Theo kế hoạch, trong buổi chiều các đại biểu sẽ được nghe trình bày chuyên đề về ba chương trình đột phá và một chương trình trọng điểm phát triển TP; chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị.