Cần giảm số người trong ngành đường sắt

Cũng theo ông Đông, năm 2014 ngành đường sắt đã có những “điểm” sáng, đặc biệt là đổi mới được tư duy, thái độ của nhân viên đường sắt như thân thiện hơn, lịch sự hơn với khách. Tuy nhiên, tăng trưởng vẫn thấp, chưa có đột phá lớn, quản lý hạ tầng chưa có chuyển dịch. Ngoài ra, ngành vẫn chưa ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật, vẫn sử dụng nhân công nhiều nên chi phí trả nhân công lớn. “Ngành đường sắt phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để giảm số lượng người gác trạm. Lúc đó hiệu quả và lương mới tăng lên được. Đặc biệt, cần nghiên cứu đề án xã hội hóa ngành đường sắt...” - ông Đông nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ GTVT cũng yêu cầu trong năm 2015 cần nâng cao năng lực chạy tàu chuyến Bắc-Nam, tái cơ cấu ngành bằng việc tách bạch tối đa quản lý kinh doanh kết cấu hạ tầng với vận tải.

VIẾT LONG