Cần lối đi riêng

Để ra đường công cộng, chúng tôi phải đi trên con đường bờ ruộng ngăn cách hai thửa ruộng với nhau (hai thửa này của cùng một chủ). Năm 2004, người chủ này đã san lấp mặt bằng hai thửa đất và thế là không còn đường bờ ruộng ngăn cách hai thửa đất nữa. Sau đó, chủ đất đã ngăn cản, không cho gia đình tôi đi trên con đường mà chúng tôi đã đi trước đó.

Gia đình chúng tôi đã gửi đơn khiếu nại ra phường nhưng phường không giải quyết được. Giờ chúng tôi phải làm sao?

tithamtu@...

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO (Đoàn Luật sư TP.HCM) trả lời: Điều 275 Bộ luật Dân sự có quy định quyền về lối đi qua bất động sản liền kề như sau: “Chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có lối đi ra, có quyền yêu cầu một trong những chủ sở hữu bất động sản liền kề dành cho mình một lối đi ra đến đường công cộng; người được yêu cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó. Người được dành lối đi phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản liền kề, nếu không có thỏa thuận khác. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thỏa thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định”.

Nếu con đường bờ ruộng nằm trong diện tích đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của chủ hai thửa ruộng và tranh chấp lối đi giữa hai bên đã được UBND phường hòa giải mà không thành thì ông có thể khởi kiện ra TAND quận nơi có đất để được xem xét, giải quyết.

TP ghi

Tin buồn

Tin buồn

(PLO)- Ông Phan Bá là Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội Chính Trung ương, nguyên Phó Chánh toà Hình sự TAND TP.HCM.