Cần phát huy vai trò của báo Pháp Luật TP.HCM

Cần phát huy vai trò của báo Pháp Luật TP.HCM ảnh 1
Một trong những nguyên nhân là ứng dụng và phát huy ứng dụng công nghệ thông tin chưa mạnh. Ông lưu ý Sở phải có đề án ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ công việc, phục vụ người dân tốt hơn và tuyên truyền pháp luật hiệu quả hơn.

Phó Chủ tịch đề nghị phát huy vai trò tuyên truyền pháp luật của báo Pháp Luật TP.HCM cho người dân. “Báo Pháp Luật TP.HCM từng có những hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật rất thú vị…” - ông nói.

Theo đánh giá của Sở Tư pháp, năm 2014, báo Pháp Luật TP.HCM thực hiện tốt nhiệm vụ phổ biến, triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, tuyên truyền sâu rộng Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn. Báo tuyên truyền đậm những nội dung thời sự chính trị nổi bật như việc đấu tranh pháp lý và trên thực địa đối với việc Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng biển Việt Nam; kỳ họp thứ 7 khóa XIII của Quốc hội; Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM… và các vấn đề thời sự dân sinh khác.

Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo báo Pháp Luật TP.HCM bám sát tôn chỉ mục đích, bám sát nội dung thông tin “pháp luật đậm đà hơn, đời sống nhiều hơn, phản biện sắc sảo hơn, chống tiêu cực mạnh hơn”. Cạnh đó, báo cần thực hiện các hoạt động từ thiện, xã hội có sức lan tỏa đến nhiều đối tượng để nâng cao uy tín tờ báo…