Cần quy định về quản lý, bảo trì, khai thác hạ tầng metro

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- UBND TP.HCM vừa có văn bản về việc xây dựng quy định về quản lý, bảo trì, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị (metro) trên địa bàn TP.

Cụ thể, xét đề nghị của Ban quản lý đường sắt đô thị TP (MAUR) tại văn bản ngày 28-9 về việc xây dựng quy định về quản lý, bảo trì, khai thác kết cấu hạ tầng metro trên địa bàn TP, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi có hai ý kiến chỉ đạo.

Thứ nhất, ông Mãi giao Sở GTVT TP chủ trì, tham mưu UBND TP báo cáo, kiến nghị các bộ, ngành trung ương sớm có hướng dẫn việc ban hành quy định pháp luật về quản lý, bảo trì, khai thác kết cấu hạ tầng metro trước ngày 20-10.

Thứ hai, Sở GTVT xây dựng dự thảo quy định về quản lý, bảo trì, khai thác kết cấu hạ tầng metro trên địa bàn TP, trình UBND TP xem xét, quyết định trong quý IV-2022.

Trước đó, ngày 28-9, trong văn bản gửi UBND TP, MAUR cho biết trên cơ sở rà soát và thực tế đối với tuyến đường sắt đô thị số 2A (Cát Linh - Hà Đông, Hà Nội) và nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên, TP.HCM), MAUR đã xây dựng dự thảo quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng metro trên địa bàn TP.

Trong dự thảo trên có bao gồm các nội dung quy định về quản lý, bảo trì, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị và đã báo cáo UBND TP tại công văn ngày 18-5-2020.

Theo MAUR, Sở GTVT TP là cơ quan quản lý nhà nước, có chức năng tham mưu và thực hiện nhiệm vụ xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực đường sắt đô thị trình UBND TP ban hành.

Hiện nay, MAUR đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ nhằm sớm hoàn thành công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị và chuẩn bị cho công tác vận hành tuyến metro số 1. Đồng thời, hiện MAUR cũng chưa đủ các cơ sở pháp lý và thực tiễn để xây dựng dự thảo quy định pháp luật về quản lý, bảo trì, khai thác kết cấu hạ tầng metro trên địa bàn TP.HCM.

Do vậy, MAUR kiến nghị UBND TP xem xét giao Sở GTVT TP chủ trì tham mưu UBND TP báo cáo, kiến nghị các bộ, ngành trung ương sớm hướng dẫn hoặc ban hành quy định pháp luật về quản lý, bảo trì, khai thác kết cấu hạ tầng metro làm cơ sở để UBND TP tổ chức xây dựng, ban hành quy định.