Nhà đất đã mua bị chiếm?

Nhà đất đã mua bị chiếm?

(PL)- Công an cho rằng đây là tranh chấp dân sự nên không khởi tố, xử lý hình sự người chiếm giữ nhà trên đất.