Chiếu sáng mỹ thuật Bưu điện Trung tâm TP.HCM

Công trình là sự hợp tác giữa Công ty Chiếu sáng thành phố Lyon, Pháp và UBND TP.HCM nhằm góp phần vào việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản kiến trúc của TP.HCM mà Bưu điện Trung tâm thành phố là một trong những công trình tiêu biểu.Công trình chiếu sáng này còn có ý nghĩa kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp - Việt và nằm trong khuôn khổ năm Pháp tại Việt Nam.

HÒA BÌNH

"Ăn mì lá chấm xì dầu hông?"

"Ăn mì lá chấm xì dầu hông?"

(PLO)- Món đơn giản rứa mà thử dịp nào lỡ bữa hay bận rộn quá giờ cơm nước mà bếp thì nguội lạnh thử thả lời mời xem, tôi đồ chắc ai cũng thích và reo lên…. ồ ồ món mì lá chấm xì dầu.