Choáng ngộp với sức nóng của dàn chân dài Việt

Choáng ngộp với sức nóng của dàn chân dài Việt ảnh 1

Choáng ngộp với sức nóng của dàn chân dài Việt ảnh 2

Choáng ngộp với sức nóng của dàn chân dài Việt ảnh 3

Choáng ngộp với sức nóng của dàn chân dài Việt ảnh 4

Choáng ngộp với sức nóng của dàn chân dài Việt ảnh 5

Choáng ngộp với sức nóng của dàn chân dài Việt ảnh 6

Choáng ngộp với sức nóng của dàn chân dài Việt ảnh 7

Choáng ngộp với sức nóng của dàn chân dài Việt ảnh 8

Theo Giáo dục Việt Nam

Phim cải biên từ sách: 'Nhà làm phim cần phải dũng cảm'

Phim cải biên từ sách: 'Nhà làm phim cần phải dũng cảm'

(PLO)-  Tại chương trình đối thoại 'Phim cải biên từ sách: Từ nguồn cảm hứng đến kịch bản Điện ảnh', sinh viên được bàn luận cùng tiến sỹ, đạo diễn về vấn đề tự do sáng tạo, sử dụng chất liệu điện ảnh trong việc làm phim cải biên từ sách.