Chốt đề xuất thu nhập trên 9 triệu đồng mới nộp thuế

Cụ thể, theo đề xuất của bộ này, từ ngày 1-8 đến 31-12-2011, miễn thuế TNCN ở bậc 1 (bậc 5%) cho cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương và kinh doanh. Việc đóng thuế TNCN sẽ từ bậc thứ 2 với thuế suất 10%. Như vậy, người độc thân có thu nhập từ 9 triệu đồng trở xuống sẽ không phải nộp thuế TNCN.

Nội dung này sẽ trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 6. Bộ Tài chính cho rằng từ năm 2008 đến nay, tốc độ tăng giá tiêu dùng trong nước tăng 46% đã làm ảnh hưởng lớn đến đời sống người nộp thuế.

L.THANH