Chủ tịch quận muốn đi nước ngoài phải được Chủ tịch UBND TP.HCM đồng ý

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định Ban hành Quy chế làm việc của UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Quy chế quy định nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, trình tự giải quyết công việc và quan hệ công tác của UBND TP, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên UBND TP, người đứng đầu cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND TP và tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác với UBND TP.

chu-tich-tphcm
Chủ tịch quận, huyện muốn đi nước ngoài phải được Chủ tịch UBND TP.HCM đồng ý. Ảnh: HOÀNG GIANG

Về nguyên tắc làm việc của UBND TP.HCM là theo chế độ kết hợp giữa quyền hạn, trách nhiệm của tập thể UBND TP với quyền hạn, trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch UBND TP và từng thành viên. Đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu; mỗi việc chỉ giao cho một cơ quan, đơn vị, một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính, xuyên suốt.

UBND TP nêu rõ: Cấp trên không làm thay công việc của cấp dưới, tập thể không làm thay công việc của cá nhân và ngược lại. Người đứng đầu cơ quan được giao công việc phải chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả công việc được phân công.

Đi sâu vào trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của lãnh đạo UBND TP, quy chế quy định Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP; không xử lý những công việc đã phân công, ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND TP; không quyết định thay những việc đã phân cấp, ủy quyền hoặc thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND TP, Chủ tịch UBND quận, huyện, TP thuộc TP.HCM.

Mỗi Phó Chủ tịch UBND TP được Chủ tịch UBND TP phân công chỉ đạo điều hành, xử lý thường xuyên các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP trong một số lĩnh vực công tác và theo dõi, chỉ đạo một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP. Đồng thời, được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch UBND TP khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP, trước pháp luật.

Chánh Văn phòng UBND TP.HCM là người phát ngôn của UBND TP.

Về chế độ công tác, thành viên UBND TP hàng tháng phải đi công tác cơ sở để kiểm tra, nắm tình hình triển khai chính sách, pháp luật của nhà nước, các quyết định, văn bản của UBND TP; gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của người dân.

Việc đi công tác cơ sở phải có kế hoạch trước. Trường hợp đi công tác, làm việc với các địa phương khác và các Bộ, ngành Trung ương trên 5 ngày phải báo cáo Chủ tịch UBND TP.HCM.

Thành viên UBND TP không bố trí đi công tác trong thời gian Thành ủy, HĐND TP, UBND TP họp, trừ trường hợp đặc biệt được Chủ tịch UBND TP đồng ý.

Người đứng đầu cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND TP; Chủ tịch UBND quận, huyện, TP thuộc TP.HCM đi công tác ra khỏi TP từ 3 ngày làm việc trở lên phải báo cáo Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách ngành, lĩnh vực và quận, huyện, TP thuộc TP.HCM và giới thiệu người thay thế xử lý công việc trong thời gian vắng mặt. Việc báo cáo có thể qua Chánh Văn phòng UBND TP.

Còn thành viên UBND TP, người đứng đầu cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND TP; Chủ tịch UBND quận, huyện, TP thuộc TP.HCM khi đi công tác nước ngoài phải báo cáo bằng văn bản và chỉ đi khi được sự đồng ý của Chủ tịch UBND TP.

Trả lời quận, huyện không quá 15 ngày

Quy chế làm việc của UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đã quy định người đứng đầu cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND TP có trách nhiệm giải quyết các đề nghị Chủ tịch UBND quận, huyện, TP thuộc TP.HCM theo thẩm quyền của mình và phải trả lời bằng văn bản trong thời gian không quá 15 ngày làm việc hoặc thời gian quy định theo thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực kiến nghị kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị và đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Nếu cơ quan được đề nghị không giải quyết đúng thời hạn thì chủ tịch UBND quận, huyện, TP thuộc TP.HCM báo cáo Chủ tịch UBND TP.

Chậm nhất 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sợ hợp lệ, Chánh Văn phòng UBND TP phải thẩm tra xong hồ sơ, đề án.

Ngoài ra, chậm nhất sau 3 ngày làm việc (trừ khi đi công tác xa), kể từ ngày Văn phòng UBND TP trình, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND TP có ý kiến vào phiếu trình và chuyển lại Văn phòng UBND TP 

Cùng lên tiếng: Ma trận cò đất vùng ven TP.HCM

Cùng lên tiếng: Ma trận cò đất vùng ven TP.HCM

Ngày 12-4 vừa qua, 2 huyện Củ Chi và Hóc Môn đã xúc tiến đầu tư toàn diện thành công. Hàng loạt biên bản ghi nhớ đầu tư trên 16,2 tỉ USD đã được ký kết. Ngay lập tức, giá đất từ đất vườn, đất ruộng, đất trồng cây… ở 2 huyện này đã tăng dựng đứng trên 50%. Ảo về giá, loạn về “cò” đang là thực tế ở Củ Chi và Hóc Môn.
Cò đất náo loạn vùng ven TP.HCM

Cò đất náo loạn vùng ven TP.HCM

(PLO)- Cò đất giới thiệu những mảnh đất lúa, đất nông nghiệp và hứa bao lên thổ cư, hứa phân lô ở Hóc Môn, Củ Chi.