Chủ tịch TP.HCM: Phải cấp ngay nước sạch cho dân!

Chủ tịch TP cũng yêu cầu UBND quận 12, Thủ Đức, Bình Tân và các huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi thông báo ngay kết quả xét nghiệm các mẫu nước và hướng dẫn cách xử lý, sử dụng nước an toàn đến từng hộ dân. Ngoài ra, Sở TN&MT thực hiện ngay việc trám lấp các giếng khoan để tiến tới chấm dứt khai thác, sử dụng nước ngầm.

Trước đó, Sở Y tế kiểm tra chất lượng nước ở những nơi chưa có nước sạch của các quận 12, Thủ Đức, Bình Tân và các huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi. Kết quả, có tới 96% mẫu không đạt các chỉ tiêu hóa lý. Đặc biệt ở huyện Bình Chánh, cơ quan y tế còn ghi nhận có mẫu chứa hàm lượng asen vượt giới hạn.

M.PHONG