Chưa đủ 6.000 tỉ đồng để nâng tầm vóc người Việt

Theo đề án được phê duyệt, mức kinh phí mà đề án được thụ hưởng là khoảng 6.000 tỉ đồng, trong đó ngân sách nhà nước chiếm 50%, phần còn lại từ nguồn xã hội hóa.

Mục tiêu lớn nhất của đề án là nâng chiều cao của người Việt Nam đặc biệt là thế hệ trẻ từ nay đến năm 2030 cao hơn từ 2,5 đến 3 cm.

Đánh giá về tiến độ của đề án trong thời gian qua, ban điều phối thừa nhận việc triển khai thực hiện trên phạm vi cả nước còn chậm. Hiện vẫn còn 18 địa phương chưa thành lập được ban chỉ đạo, trong đó có cả TP Hà Nội. Cùng với Hà Nội, TP.HCM cũng là một trong những địa phương chưa có báo cáo sơ kết bốn năm thực hiện đề án. Theo ban điều phối, nguyên nhân chính của việc chậm trễ này được cho là gặp khó khăn về kinh phí. Lý do khác được đưa ra là do việc thay đổi nhân sự liên tục.

V.THỊNH