Cơ hội học bổng 19.6.2012

Các ngành cấp học bổng gồm nghệ thuật, thiết kế, thời trang, truyền thông và biểu diễn. Hạn chót nộp đơn ngày 28.9. ĐH Bangor cấp học bổng sau ĐH trong lĩnh vực Khoa học xã hội. Hạn chót: ngày 1.7.

Tại Úc: ĐH RMIT cấp học bổng dành cho sinh viên quốc tế theo học các chương trình sau ĐH tại trường. Hạn chót nộp đơn: 31.10. Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Úc tài trợ học bổng sau ĐH cho các ứng viên từ các nước đang phát triển theo đuổi nghiên cứu sau đại học lĩnh vực nông nghiệp tại các viện, trường tại Úc năm 2012. Hạn chót nhận đơn: 31.7.

Tại Đức: Heinrich Böll Foundation tài trợ học bổng cho sinh viên theo học ĐH và sau ĐH tại ĐH Khoa học ứng dụng hoặc Trường ĐH nghệ thuật. Hạn chót nộp đơn ngày 1.9. 2012 và 1.3. 2013.

Thông tin chi tiết về học bổng tại www.duhochoancau.com.vn

Theo H.S.V (TN)