Cơ sở y tế tư chưa mặn mà với bảo hiểm y tế

Hình thức phối hợp công – tư trong lĩnh vực khám chữa bệnh được thể hiện rõ nhất trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT). Tuy nhiên, theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập không “mặn mà” với BHYT.

Cụ thể, cả nước chỉ có 276 cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT, chiếm 12,7%. Cũng theo viện Chiến lược và chính sách y tế, loại hình dịch vụ mà các cơ sở y tế tư nhân cung cấp khi khám BHYT chủ yếu là dịch vụ ngoại trú, chiếm đến 90%, trong khi nội trú chỉ chiếm khoảng 10%.

Bên cạnh đó, các bệnh nhân BHYT đến cơ sở tư nhân chữa bệnh phải trả khoản chi phí chênh lệch cao, ngoài chi phí mà bảo hiểm xã hội thanh toán.

Theo L. Hà (SGTT.VN)