Công bố các tàu cá không được phép cập cảng EU

Danh sách này bao gồm các tàu cá được liệt vào các danh sách IUU do các tổ chức quản lý nghề cá khu vực (RFMO) trên khắp thế giới đã thông qua. Mỗi RFMO có quy trình riêng để xác định các tàu chở hàng không tuân thủ các quy định của họ và bị coi là đánh bắt cá trái phép. Sau đó, các RFMO sẽ gửi danh sách này tới EC.

Trong các danh sách do các RFMO gửi tới EC năm nay, có 66 tàu cá đã được xác định là đánh bắt cá trái phép, giảm 3 tàu so với năm ngoái. Những tàu này sẽ không được phép bán cá hoặc chuyển hàng vào EU.


Theo Linh Đào (TTXVN)