Công bố địa chỉ tiếp nhận thông tin giúp đỡ doanh nghiệp

Thời gian qua, trên địa bàn Long An không xảy ra các trường hợp công nhân gây rối, tuy nhiên một số doanh nghiệp đã chủ động cho công nhân tạm nghỉ việc mà vẫn được hưởng lương.

Để doanh nghiệp khắc phục khó khăn, an tâm tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, lãnh đạo tỉnh này cũng đã có nhiều đợt thăm hỏi động viên và có chính sách chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp.

Mới đây, UBND tỉnh tiếp tục ra thông báo cho tất cả các địa phương có cơ sở, khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh phải thiết lập đường dây nóng để khi có vấn đề về an ninh trật tự sẽ có biện pháp can thiệp kịp thời. UBND tỉnh cũng công bố danh sách tên, số điện thoại và email của người đứng đầu các sở ban ngành liên quan để giải quyết kịp thời các vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ.

Theo tinh thần thông báo này, những người đã được phân công phải thường xuyên theo dõi thông tin và phối hợp giải quyết kịp thời với các yêu cầu của doanh nghiệp, trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay cho UBND tỉnh.

H.N