Công khai các trang trại sử dụng chất cấm

Cụ thể: tiến hành kiểm tra, lấy mẫu phân tích chất lượng, đặc biệt là các chất cấm thuộc nhóm Beta Agonists, kim loại nặng, kháng sinh tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y.

Bên cạnh đó, phải tăng cường lấy mẫu kiểm tra các chất cấm, tồn dư kháng sinh, kim loại nặng trong các cơ sở giết mổ, nhất là trong nước tiểu vật nuôi trước khi đưa vào giết mổ. Nếu phát hiện cơ sở sử dụng chất cấm phải kiên quyết xử lý và thông tin rộng rãi để nhân dân biết.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng vừa có văn bản yêu cầu Công an tỉnh và các địa phương vào cuộc điều tra hoạt động buôn bán chất cấm trong chăn nuôi. Nếu phát hiện cơ sở có hành vi buôn bán chất cấm phải đóng cửa và xem xét khởi tố hình sự theo pháp luật.

Theo Quang Duẩn - Kim Cương (TNO)