Công khai doanh nghiệp ô nhiễm để dân giám sát

Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín, vừa được Văn phòng UBND TP thông báo đến các đơn vị liên quan.

Thông báo cho biết vào ngày 12-12-2012, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo về kế hoạch thanh kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn TP vào năm 2013. Sau đó ông Tín giao cho Sở TN&MT TP chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, Công an TP, UBND các quận, huyện rà soát, lập danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nằm trong khu vực nội thành cần phải di dời vào khu công nghiệp tập trung hoặc chuyển đổi ngành nghề sản xuất, đề xuất phương án cụ thể trình UBND TP xem xét, quyết định.

Công khai doanh nghiệp ô nhiễm để dân giám sát ảnh 1

Trong năm 2013, TP.HCM sẽ quyết liệt di dời cơ sở gây ô nhiễm trong nội thành. Ảnh: HOÀNG NHIÊN

Ngoài ra, ông Tín cũng chỉ đạo Sở TN&MT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện mạnh việc phân cấp cho chủ tịch UBND quận, huyện trong việc kiểm tra, xử phạt các doanh nghiệp gây ô nhiễm, báo cáo cho UBND TP trong quý I-2013.

HOÀNG NHIÊN