Công khai thu nhập của Tổng thống Obama

Như vậy so với 1,7 triệu USD thu nhập năm 2010, thu nhập năm 2011 giảm hơn một nửa. Nếu so với năm 2009 (5,5 triệu USD), thu nhập đã giảm nhiều.

Phân nửa thu nhập năm 2011 của Tổng thống Obama đến từ tiền lương, số còn lại từ phát hành sách. Thuế suất 20,5% của ông thấp hơn so với thuế suất bình quân một gia đình có thu nhập 0,5-1 triệu USD (24,3%). Nguyên nhân do gia đình ông đã bỏ ra 172.130 USD làm từ thiện.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Joe Biden và phu nhân có tổng thu nhập năm 2011 là 379.035 USD, đóng thuế liên bang 87.900 USD (23%). Gia đình ông làm từ thiện 5.540 USD.

DUY KHANG