Công ty CP Cảng Đà Nẵng làm dự án hơn 1.000 tỉ vượt thẩm quyền

Ngày 8-4, theo thông tin PLO có được, Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn số 423/TTg-CN gửi Bộ KH&ĐT, Bộ GTVT, UBND TP Đà Nẵng, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam sau khi nhận được báo cáo của Bộ KH&ĐT, ý kiến của Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện và quyết định chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn II của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Công văn 423 của Thủ tướng nêu rõ, theo báo cáo của Bộ KH&ĐT và Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (chủ đầu tư) thì dự án trên đã được thực hiện hoàn thành và khai thác từ tháng 9-2018, phù hợp với quy hoạch và đang phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, dự án này lại chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan thực hiện xử lý trách nhiệm về hành chính trong việc chủ đầu tư triển khai đầu tư dự án thiếu thủ tục đầu tư theo định của pháp luật.

Bộ KH&ĐT, Bộ GTVT, UBND TP Đà Nẵng và các cơ quan liên quan hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền đối với những quyền lợi của doanh nghiệp về ưu đãi đầu tư (nếu có) theo quy định pháp luật về đầu tư. Hướng dẫn Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng chấp hành nghiêm các quy định pháp luật để đảm bảo dự án hoạt động hiệu quả theo quy hoạch phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam và định hướng quy hoạch chung của TP Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng phê duyệt.

Thủ tướng chỉ đạo Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm và chấp hành các hình thức xử lý vi phạm hành chính của cấp có thẩm quyền trong việc triển khai đầu tư dự án chưa theo trình tự thủ tục pháp luật về đầu tư. Chịu trách nhiệm toàn diện về quá trình đầu tư, khai thác dự án đảm bảo không gây thất thoát, lãng phí và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư.

Trước đó, vào cuối tháng 6-2020, Bộ KH&ĐT có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ liên quan đến tình hình thực hiện và quyết định chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng cảng Tiên Sa, giai đoạn II.

Theo đó, dự án này được phê duyệt tổng mặt bằng điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 vào tháng 8-2015. Hai tháng sau, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng đã có quyết định phê duyệt dự án, công trình được khởi công vào ngày 31-7-2016. Công trình được khởi công từ năm 2016 nhưng hai năm sau thì mới đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm, xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo Bộ KH&ĐT, do dự án được triển khai thực hiện sau ngày Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực nên trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư phải tuân thủ quy định của Luật Đầu tư 2014. Luật Đầu tư năm 2014 quy định, dự án xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án chưa có quyết định chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do vậy, cơ sở pháp lý triển khai Dự án chưa được đảm bảo.

Được biết, dự án mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn II có Tổng mức đầu tư trị giá trên 1.000 tỉ đồng từ nguồn vốn tự có của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng chiếm 36% tổng mức đầu tư, vốn vay chiếm 31% và vốn huy động trong nước chiếm 33%.

Tuyến metro số 5 đã có cam kết tài trợ

Tuyến metro số 5 đã có cam kết tài trợ

(PLO)- Ban quản lý Đường sắt đô thị (ĐSĐT) TP.HCM (MAUR) vừa có báo cáo gửi Sở KH&ĐT TP về tình hình triển khai Nghị quyết 13/2012 của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.