CPI tháng 7 của TP.HCM giảm 0,57%

Trong 11 nhóm hàng, có năm nhóm hàng giảm, giảm mạnh nhất là nhóm giao thông 2,89%, kế đến là nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 2,15%, nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,14%, nhóm văn hóa giải trí và du lịch giảm 0,03% du lịch nội địa cũng giảm do nhu cầu người tiêu dùng không cao. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,1% trong đó lương thực giảm 0,7%, ăn uống ngoài gia đình giảm 0,11% nhưng thực phẩm tăng nhẹ 0,11%. Còn tại Hà Nội, Cục Thống kê cho biết chỉ số CPI tháng 7 giảm 0,29% so với tháng trước nhưng tăng 4,64% so với cùng kỳ năm ngoái.

TÚ UYÊN