Cử tri bức xúc giá nước sinh hoạt cao

Thời gian qua đã tiến hành trên 850 cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó phát hiện nhiều sai phạm với số tiền 27,7 tỉ đồng và hơn 7.900 m2 đất (trong đó sai phạm về quản lý đất rừng hơn 5.590 m2). Thanh tra đã xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước gần 26 tỉ đồng, hơn 7.900 m2 đất; chuyển ba hồ sơ sang công an, trong đó có hai vụ làm trái quy định trong việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và một vụ vi phạm trong công tác quản lý và sử dụng đất.

Cũng tại kỳ họp, nhiều ý kiến cử tri bày tỏ bức xúc về giá nước sinh hoạt cao (thấp nhất là 5.500 đồng/m3, tăng 36% so với trước đây), định mức sử dụng 2,5 m3/người/tháng thiếu hợp lý.

VIẾT LONG