Cử tri đề nghị làm rõ về thị trường vàng

Theo đó, báo cáo nêu: Hiện nay chênh lệch giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới có lúc hơn 6 triệu đồng/lượng đã gây nhiều phiền hà, làm giảm giá trị giao dịch các loại vàng khác của người dân. Liệu việc làm này có vấn đề về lợi ích nhóm hay không? Nhà nước được lợi gì từ việc làm này? Cử tri kiến nghị NHNN sớm trả lời cho cử tri biết.

Đối với việc sửa đổi Luật Đất đai, cử tri đề nghị tập trung theo nguyên tắc đảm bảo đời sống của người có đất bị thu hồi, chấm dứt sự thao túng của các nhà đầu tư như thời gian qua; có chế tài cụ thể đối với các bên liên quan khi có sự chậm trễ trong việc triển khai thực hiện dự án… Cử tri cũng đề nghị không thu hồi đất trong trường hợp giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện các dự án thương mại, đầu tư kinh doanh bất động sản; nếu cần thiết thì thực hiện cơ chế trưng thu, trưng mua theo giá thị trường, không sử dụng lực lượng của Nhà nước để cưỡng chế người sử dụng đất trong trường hợp này. Đồng thời, cử tri cũng kiến nghị nên thông qua việc sửa đổi Hiến pháp 1992 trước rồi sau đó mới thông qua Luật Đất đai sửa đổi để tạo cơ sở hiến định chặt chẽ vì đây là những vấn để rất lớn, nhạy cảm, liên quan đến toàn xã hội.

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị Chính phủ cần có chính sách bình ổn giá nông sản thực sự hiệu quả mới đảm bảo cho nông dân có lãi 30% theo như chủ trương đã có. Việc hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp trong thu mua, tạm trữ lúa gạo vừa qua theo nhiều nông dân là cần phải xem xét lại...

NHẪN NAM