Cục An toàn thực phẩm đính chính thông tin

Trước đó Pháp luật TP.HCM phản ánh Cục An toàn thực phẩm đưa ra thông tin khó hiểu, mẫu thuẫn nhau. Lúc đưa ra thông tin Cyclamate được phép sử dụng trong giới hạn cho phép, lúc lại đưa ra thông tin Cyclamate là chất ngọt không nằm trong danh mục cho phép của Bộ Y tế.

Lý giải cho thông tin này, Cục An toàn thực phẩm cho biết câu hỏi và câu trả lời được trích đăng trong cuốn Hỏi đáp về an toàn vệ sinh thực phẩm bảo vệ sức khoẻ cộng đồng của Nhà xuất bản Y học phát hành năm 2010.

Tại thời điểm đó, căn cứ Quyết định số 3742/2001/QĐ-BYT ngày 31-8-2001 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm thì chất tạo ngọt Cyclamat chưa được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm ở Việt Nam.

Tuy nhiên, căn cứ theo Tiêu chuẩn của Ủy ban Tiêu chuẩn hóa thực phẩm Quốc tế (Codex), ngày 30-11-2012 Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 27/2012/TT-BYT về việc hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm có hiệu lực từ ngày 1-2-2013 thay thế cho Quyết định số 3742/2001/QĐ-BYT thì chất tạo ngọt Cyclamat là phụ gia thực phẩm được phép sử dụng trong thực phẩm.

Những câu chuyện đời sau tấm thẻ BHYT

Những câu chuyện đời sau tấm thẻ BHYT

(PLO)-  Khi không may mắc bệnh ngặt nghèo, những người có thẻ bảo hiểm y tế thực sự cảm thấy may mắn, ngược lại không ít người hối tiếc vì khi còn khỏe mạnh không mấy quan tâm đến tấm thẻ này.