Cục Hải quan TP.HCM thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức

Ngày 3-8, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 2199/2018 quy định lại cơ cấu tổ chức của các Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát hải quan và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan TP.HCM. Theo đó, giảm tới 30 tổ, đội tại đơn vị này.
Cơ cấu tổ chức của Tổ Kiểm soát hải quan thuộc Cục Hải quan TP.HCM theo quy định mới là ba tổ: Tổ Kiểm soát số 1, Tổ Kiểm soát số 2, Tổ Kiểm soát số 3. Cơ cấu Tổ Kiểm soát phòng, chống ma túy hiện còn hai tổ: Tổ Tham mưu- Tổng hợp và Tổ Kiểm soát cơ động.
Với quy định mới này, cơ cấu tổ chức của các Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát hải quan và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan TP.HCM giảm từ 87 đội, tổ xuống còn 57 đội, tổ.

Cục Hải quan TP.HCM thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức  ảnh 1
Cục Hải quan TP.HCM đẩy mạnh cơ cấu tổ chức, cắt giảm các tổ, đội.

Cụ thể, có hai chi cục có cơ cấu tổ chức gồm năm đội là Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (gồm: Đội Tổng hợp, Đội Quản lý thuế, Đội Thủ tục hàng hóa xuất khẩu, Đội Thủ tục hàng hóa nhập khẩu, Đội Giám sát và kiểm soát hải quan) và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 (gồm các đội: Đội Tổng hợp, Đội Quản lý thuế, Đội Thủ tục hàng hóa xuất khẩu, Đội Thủ tục và giám sát xăng dầu xuất nhập khẩu, Đội Giám sát và kiểm soát hải quan).
Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 cơ cấu tổ chức lại hiện chỉ còn bốn đội: Đội Tổng hợp, Đội Quản lý thuế, Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu, Đội Giám sát và kiểm soát hải quan.
Cơ cấu lại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hiệp Phước hiện chỉ còn ba đội: Đội Tổng hợp, Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu, Đội Giám sát và kiểm soát hải quan.
Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư cơ cấu tổ chức hiện còn bốn đội: Đội Tổng hợp, Đội Quản lý thuế, Đội Nghiệp vụ hàng đầu tư và kinh doanh, Đội Nghiệp vụ hàng sản xuất xuất khẩu.
Nhiều chi cục khác cũng cơ cấu giảm số đội như Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công còn bốn đội, Chi cục Hải quan Khu chế xuất Linh Trung cơ cấu còn bốn đội.
Chi cục Hải quan Khu chế xuất Tân Thuận và Chi cục Hải quan Khu công nghệ cao cơ cấu tổ chức còn ba đội. Riêng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cơ cấu tổ chức gồm bảy đội. Tại Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh, cơ cấu tổ chức còn bốn đội. Đối với Chi cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Cục Hải quan TP.HCM, cơ cấu tổ chức mới gồm năm đội.
Đối với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2, quy định lại cơ cấu tổ chức đơn vị này không còn cấp đội, tổ trực thuộc.
Tại quyết định này, Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn giao cho cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM quy định về chức năng, nhiệm vụ của đội, tổ trực thuộc các Chi cục Hải quan. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng vị trí việc làm của công chức, phù hợp với yêu cầu quản lý tập trung và theo quy định của pháp luật. Đồng thời sắp xếp, bố trí cán bộ công chức trong biên chế hiện có.
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, những quy định trước đây được bãi bỏ.
Giá vàng tiếp tục giảm

Giá vàng tiếp tục giảm

(PLO)- Mỹ vừa phát ra tín hiệu rằng lạm phát vẫn còn cao nên cần tiếp tục tăng lãi suất, điều này đã khiến giá vàng lao dốc.