Cục Hải quan TP.HCM thu ngân sách đạt 110.000 tỉ đồng

Với số thu này, năm nay Hải quan TP.HCM đạt 100,25% kế hoạch. Con số này bằng khoảng 1/3 tổng thu ngân sách TP.HCM và chiếm tỉ lệ 38,96% tổng thu của toàn ngành hải quan.

Cục Hải quan TP.HCM hiện có 13 chi cục, trong đó có 7 chi cục hải quan cửa khẩu. Kết quả thu ngân sách nói trên là nỗ lực của tâp thể cán bộ, công chức và hiệu quả của nhiều biện pháp cải tiến thủ tục, hỗ trợ DN với phương châm: “Cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan hải quan là đối tác tin cậy, đồng hành cùng phát triển”.

Cục đã lựa chọn 400 doanh nghiệp có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn, đóng góp số thu NSNN lớn, chiếm hơn 70% số thu NSNN năm 2016 của Cục, để có phương án hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN này; cũng như để TP.HCM và Cục Hải quan TP.HCM tính toán số thu nộp NSNN hằng năm cho sát với thực tế.