Cục Thuế thông tin về 1.200 tỉ mà Formosa Hà Tĩnh đã đóng

Ngày 24-9, ông Đinh Nho Hậu, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cho đến nay Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) không còn nợ tiền thuế.

Cục Thuế thông tin về 1.200 tỉ mà Formosa Hà Tĩnh đã đóng ảnh 1
Nhà máy Formosa Hà Tĩnh đã đi vào hoạt động ổn định, tạo việc làm và đóng góp ngân sách lớn cho tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Đ.LAM

Về truy thu 1.200 tỉ đồng tiền thuế của Formosa Hà Tĩnh, ông Hậu cho biết đây không phải là trốn thuế mà đây là khoản thuế phát sinh qua các năm và công ty Formosa đã nộp trong các năm 2018, 2019 và 2020. "Trường hợp Formosa và các doanh nghiệp, người nộp thuế nếu có nợ thuế thì xử lý tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật thuế” ông nói.

Trả lời câu hỏi “có thông tin Formosa Hà Tĩnh báo lỗ lũy kế sau 2 năm đi vào hoạt động thì có dấu hiệu báo lỗ để giảm thuế hay không?”, ông Hậu cho biết: Không có dấu hiệu Formosa Hà Tĩnh trốn thuế. Cơ quan thuế thu thuế nội địa còn thuế xuất nhập khẩu cơ quan hải quan thu. Chúng tôi không có văn bản nào khẳng định Formosa trốn thuế. Sản phẩm sản xuất thép của Formosa vừa bán nội địa vừa xuất khẩu.

Từ khi xây dựng đến nay, Formosa đóng góp cho ngân sách rất lớn như năm 2019 vừa rồi Formosa Hà Tĩnh đóng góp vào ngân sách Hà Tĩnh hơn 7.500 tỉ đồng, trong tổng số ngân sách thu của tỉnh hơn 13.000 tỉ đồng.

Formosa Hà Tĩnh vừa đi vào hoạt động chưa được hai năm mà bốn năm đầu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), 9 năm tiếp theo được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp. Do vậy bốn năm đầu không phải nộp thuế TNDN nên lỗ hay lãi không ảnh hưởng đến nộp thuế TNDN hiện tại, còn thuế giá trị gia tăng lỗ hay lãi vẫn nộp bình thường theo quy định của pháp luật thuế.”

Từ ngày 18-5-2018, lò cao số 2 của Formosa Hà Tĩnh chính thức đi vào vận hành thử nghiệm và đến nay cả 2 lò cao đã hoạt động ổn định. Các sản phẩm gang thép của Formosa Hà Tĩnh vừa tiêu thụ trong nước vừa xuất khẩu ra nước ngoài.

Formosa Hà Tĩnh đóng góp lớn nhất vào ngân sách cho tỉnh Hà Tĩnh (đóng góp khoảng 50%).