Đà Nẵng: Nâng tỉ lệ cán bộ được bổ nhiệm qua thi tuyển

Khi bổ nhiệm qua thi tuyển thì TP sẽ thông báo công khai. Tất cả đối tượng kể cả trong quy hoạch hay chưa quy hoạch đều có quyền tham gia thi tuyển và bình đẳng trong thi cử.

Cũng theo ông Tiếng, xu hướng của TP Đà Nẵng là nâng tỉ lệ cán bộ được bổ nhiệm qua thi tuyển tăng lên so với bổ nhiệm kiểu truyền thống.

“Ai có năng lực nổi trội hơn sẽ được một ban giám khảo công minh chấm. TP sẽ chọn người giỏi nhất để bổ nhiệm. Nếu những người trúng tuyển đều trong quy hoạch thì chứng tỏ đó là quy hoạch tốt. Còn việc thi tuyển cũng là để chọn được người thực sự giỏi, thực sự có tài năng hơn người khác mà chưa được quy hoạch. Việc thi tuyển sẽ rộng đường cho mọi người có cơ hội như nhau” - ông Tiếng cho hay.

LÊ PHI