Đa số lãnh đạo nữ mới lên tới cấp phó

Đặc biệt, không có nữ hiệu trưởng đại học công lập và nữ viện trưởng của những viện được bao cấp. Nguyên nhân chính được nhiều đại biểu nêu ra là tuổi nghỉ hưu của nữ sớm hơn nam năm năm, do đó không được xem xét bố trí đào tạo, quy hoạch lãnh đạo.

Bộ LĐ-TB&XH vừa gửi Chính phủ báo cáo về “Thực trạng cung-cầu lao động và những giải pháp”. Báo cáo chỉ ra tiền lương, thu nhập trong doanh nghiệp hiện chưa phản ánh đúng thực tế. Bên cạnh lương bình quân của một số ngành cao như vận tải hàng (khoảng 13 triệu đồng/tháng), dầu khí (12 triệu đồng/tháng) thì lương một số ngành lại quá thấp như nuôi trồng thủy sản (1,1 triệu đồng/tháng), lâm nghiệp-da giày (1,3 triệu đồng/tháng).

Báo cáo cũng cho thấy lương trong doanh nghiệp thấp hơn lương khu vực lao động tự do. Lương của người vừa tốt nghiệp đại học (cử nhân) là 50,7 ngàn đồng/ngày trong khi lao động tự do, lao động nông nghiệp có thể kiếm từ 80 đến 120 ngàn đồng/ngày.

Dự kiến cuối năm 2012, Đà Nẵng sẽ phấn đấu đạt mục tiêu 95% người sử dụng lao động, 75% người lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn TP được phổ biến pháp luật lao động. Đó là nội dung chính của đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động do UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành.

B.PHƯỢNG - M.PHƯƠNG