Đã thành lập Ban Nội chính ở 42 tỉnh, thành

Các BNC được thành lập trên cơ sở chuyển giao nhân sự từ văn phòng ban chỉ đạo PCTN của tỉnh, thành trước đây. Về lãnh đạo, cũng theo yêu cầu của Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, đã có 37 tỉnh, thành ủy bố trí được nhân sự trưởng ban; trong đó 13 vị là ủy viên ban thường vụ, 24 là tỉnh ủy viên nhưng được quy hoạch vào thường vụ khóa tới. Năm BNC đang được tiếp tục kiện toàn tổ chức. Ngoài số trên, 21 tỉnh, thành ủy còn lại đang khẩn trương triển khai các công việc chuẩn bị để có thể sớm hoàn thành việc thành lập BNC.

NGHĨA NHÂN

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.