Đảm bảo cho ngư dân hoạt động an toàn trên biển

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Chủ tịch nước nhấn mạnh tỉnh cần thực hiện tốt hơn nữa chủ trương của Chính phủ trong việc đẩy lùi, kiềm chế lạm phát, thực hành tiết kiệm, chăm lo cải thiện đời sống người dân. Đồng thời, tỉnh Nghệ An cần phát huy thế mạnh xây dựng nông thôn mới; có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp vào khu vực nông thôn, nông nghiệp, nông dân. Chú trọng phát triển kinh tế biển, góp phần tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống cho ngư dân, đảm bảo cho ngư dân hoạt động an toàn trên vùng biển của đất nước.

Đảm bảo cho ngư dân hoạt động an toàn trên biển ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ân cần thăm hỏi, động viên thương binh nặng đang được điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh Nghệ An. Ảnh: Đ.LAM

Trước đó, chiều 6-9, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Chủ tịch nước căn dặn các đơn vị quân đội phải nắm vững địa bàn, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, các điểm nóng đấu tranh chống đối các thế lực thù địch, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

ĐẮC LAM