Đảm bảo cho tôn giáo hoạt động theo pháp luật

Thủ tướng cho rằng Đảng, Nhà nước đã đề ra các chủ trương, chính sách đúng đắn về tôn giáo và đã đem lại những kết quả tốt đẹp, hoạt động tôn giáo ngày càng phát triển tích cực, ổn định. Trên tinh thần này, Thủ tướng đề nghị Ban Tôn giáo Chính phủ làm tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, trước hết là làm tốt công tác tham mưu, xây dựng về thể chế, chính sách liên quan đến quản lý nhà nước về tôn giáo, hoạt động tôn giáo. Nhấn mạnh Việt Nam là một đất nước đa tôn giáo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; đảm bảo cho các tôn giáo hoạt động bình thường trong khuôn khổ pháp luật.

Đảm bảo cho tôn giáo hoạt động theo pháp luật ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ. Ảnh: TTXVN

Tại buổi làm việc, Thủ tướng cũng đã xem xét và cho ý kiến đối với các đề xuất, kiến nghị của Ban Tôn giáo Chính phủ liên quan đến việc xây dựng hệ thống văn bản pháp lý hoàn chỉnh về tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo...

AX