Dân số Đà Nẵng vượt mức 1,1 triệu người

Ngày 12-9, Cục Thống kê TP Đà Nẵng cho biết tính đến 0 giờ ngày 1-4-2019, tổng dân số của TP là hơn 1,1 triệu người, trong đó nam giới chiếm tỉ lệ 50,7%.

Sau 10 năm, quy mô dân số Đà Nẵng tăng thêm hơn 250.000 người, tốc độ tăng trưởng bình quân 2,54%. Mật độ dân số là 883 người/km2, riêng dân số thành thị là gần 990.000 người, nhân khẩu thực tế thường trú là 3,6 người/hộ.

Hiện tổng số dân của Việt Nam là hơn 96,2 triệu người, tăng 10,4 triệu người so với năm 2009. Trong đó, nam giới chiếm tỉ lệ 49,8%; nữ chiếm 50,2%. Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới và thứ ba trong khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia, Philippines.

Kết quả tổng điều tra cũng cho thấy Việt Nam là quốc gia có mật độ dân số cao so với các nước trên thế giới và trong khu vực. Năm 2019, mật độ dân số của Việt Nam là 290 người/km2, tăng 31 người/km2 so với năm 2009.


Tiếp tục tăng lương 7% với lao động qua học nghề

Tiếp tục tăng lương 7% với lao động qua học nghề

(PLO)- Bộ LĐ-TB&XH và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam yêu cầu chế độ tiền lương trả cho NLĐ làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu.